PRIMARIA COMUNEI VICTORIA

Judetul Braila

Transparenta decizionala» HCL nr. 21/04.05.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 22/04.05.2020 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 23/04.05.2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
» HCL nr. 24/04.05.2020 - privind imputernicirea d-lui Albu Nita [...]
» Minuta - sedintei extraordinare a Consiliului Local din 14.05.2020
» Anunt - cu privire la sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 18.05.2020
» HCL nr. 25/14.05.2020 - privind modificarea bugetului local pe anul 2020
» HCL nr. 26/14.05.2020 - privind modificarea art. 2 din HCL nr. 20/16.04.2020
» HCL nr. 27/14.05.2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 28/14.05.2020 - privind aprobarea asocierii Comunei Victoria [...]
» HCL nr. 29/14.05.2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 30/14.05.2020 - privind aprobarea asocierii Comunei Victoria [...]
» HCL nr. 31/14.05.2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Proiect nr. 33/19.05.2020 - privind indexarea, cu rata inflatiei, a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
» Minuta - sedintei extraordinare a Consiliului local din 18.05.2020
» HCL nr. 32/18.05.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 33/18.05.2020 - privind aprobarea asocierii comunei Victoria prin CL Victoria cu judetul Braila [...]
» Anunt nr. 4166/12.06.2020 - ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 12.06.2020
» Proces Verbal si MInuta - 12.06.2020
» HCL nr. 34/12.06.2020 -
» HCL nr. 35/12.06.2020 -
» HCL nr. 36/12.06.2020 -
» HCL nr. 37/12.06.2020 -
» Minuta - sedintei extraordinare a Consiliului local din 15.06.2020
» HCL nr. 38/15.06.2020 -
» HCL nr. 39/15.06.2020 -
» Situatii financiare - trim II, 2020
» Bugetul local pe anul 2020 - estimari pentru anii 2021-2023
» Bugetul local pe anul 2020 - sectiunea functionare
» Bugetul local pe anul 2020 - sectiunea dezvoltare
» Situatii financiare - 2019 -
» Buget initial - 2019 -
» Buget - iulie 2019 -
» Buget rectificat - august 2019 -
» Bugetul local - septembrie 2019 -
» Bugetul local - 05.11.2019 -
» Bugetul local rectificat - decembrie 2019 -
» Situatii financiare - 2019
» Situatii financiare - Trim III/2020