PRIMARIA COMUNEI VICTORIA

Judetul Braila

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Victoria, judetul Braila, are urmatoarea componenta:
 • Primar:   DOROBANTU STAVAREL - P.N.L.
 • Viceprimar:   NECHIFOR MIHALUS - P.N.L.
 • Consilieri locali:
  • ION TICA – P.S.D.
  • BORNAZ MIREL FLORIN – P.S.D.
  • GORGOVAN PAUL – P.S.D.
  • MITREA FLORICA – P.S.D.
  • NEGOITA NICOLAE – P.S.D.
  • NECHIFOR MIHALUS – P.N. L.
  • ROSIORU NICOLAE – P.N. L.
  • PUNGA VASILE – P.N.L.
  • COSTEA MARIOARA – P.N.L.
  • ZUGRAVU RODICA – P.N.L.
  • POPESCU RADU – A.V.B.
  • STROIE GHEORGHE VIRGIL – A.V.B.
  • GORGOVAN IULIAN – PP-DD
Fisiere: