PRIMARIA COMUNEI VICTORIA

Judetul Braila

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Bugetul local - pentru anul 2007
» Bugetul local detaliat pe capitole si subcapitole - pentru anul 2008
» Aprobarea cheltuielior in afara bugetului local - pe anul 2008
» Aprobarea contului de executie bugetara - pe anul 2007
» Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local - pe anul 2008
» Bugetul local cu desfasurarea pe trimestre - pe anul 2008
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Bugetul Local - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de functionare - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de dezvoltare - pe anul 2011
» Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii - pe anul 2011
» Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii - Sectiunea de functionare - pe anul 2011
» Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii - Sectiunea de dezvoltare - pe anul 2011
» Programul anual al achizitiilor publice conf. estimarilor bugetului - din anul 2011
» Indicatori sinteza - venituri si cheltuieli
» Indicatori buget local - trimestrul II 2011
» Plati restante - trimestrul II 2011
» Bilant - la data de 31.12.2011
» Indicatori cu privire la executia bugetului local - la sfarsitul trimestrului I 2011
» Plati restante - la sfarsitul trimestrului I 2011
» Bugetul local - pentru anul 2012
» Bugetul local - Sectiunea de functionare - pe anul 2012
» Bugetul local - Sectiunea de dezvoltare - pe anul 2012
» Indicatori Sinteza - venituri si cheltuieli 2012
» Plati restante - trimestrul IV 2012
» Situatii financiare anuale - pentru anul 2012
» Bugetul local - pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016
» Bugetul local - pe anul 2013 - Sectiunea de functionare
» Bugetul local - pe anul 2013 - Sectiunea de dezvoltare
» Situatii financiare - trimestrul I anul 2013
» Situatii financiare trim II 2013 - Comuna Victoria
» Situatii finaciare - pe anul 2013 Comuna Victoria
» Buget - pe anul 2015
» Situatii financiare trim I 2015 - Comuna Victoria
» Situatii financiare trim II 2015 - Comuna Victoria
» Situatii financiare trim III 2015 - Comuna Victoria
» Situatii financiare trim IV 2015 - Comuna Victoria
» HCL nr. 2/08.02.2016 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2016
» Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 - Comuna Victoria
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare - 08.02.2016
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de dezvoltare - 08.02.2016
» Sume defalcate din TVA la data de 08.02.2016 - Comuna Victoria
» Sume defalcate din TVA pentru anii 2017-2019 - Comuna Victoria
» Bilant - la data de 30.06.2016
» Cont de executie al bugetului local - Cheltuieli sectiunea de functionare 30.06.2016
» Cont de executie al bugetului local - Cheltuieli 30.06.2016
» Cont de executie al Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri sectiunea de functionare 30.06.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri 30.06.2016
» Cont de rezultat patrimonial - la data de 30.06.2016
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare la data de 30.06.2016
» Contul de executie al bugetului local - venituri 30.06.2016 Primaria Victoria
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - sectiunea de functionare 30.06.2016 + Contul de executie al bugetului local - Venituri sectiunea de dezvoltare 30.06.2016 + Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli sectiunea de dezvoltare 30.06.2016
» Detalierea cheltuielilor - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local 30.06.2016
» Plati restante - Primaria Victoria
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice - din administratia locala 30.06.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2016
» Situatii financiare, trimestrul IV 2016 - Bilant 31.12.2016
» Bilant - 31.03.2017
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de dezvoltare
» Sume defalcate din TVA - pentru anii 2018-2020
» Situatii financiare trimestrul III 2017 - Comuna Victoria
» Plati restante - Trimestrul III 2017
» Situatii financiare 2017 - Comuna Victoria trim IV
» Bilant - 31.03.2018
» Bugetul local pe anul 2018 - si estimari pentru anii 2019-2021
» Bugetul local pe anul 2018 - Sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2018 - Sectiunea de Functionare
» Bilant - 30.06.2018
» Bugetul local pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 -
» Bugetul local pe anul 2018 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2018 - sectiunea de dezvoltare
» Bucetul local rectificat - oct 2018
» Situatii financiare trim III 2018 -
» DDS IV - 2018
» Plati restante - trimestrul IV/2018
» Situatii financiare - trim I, 2019
» Situatii financiare - trim II 2019
» Lista investitii - 2019
» DDS TRIM III + BL -
» Bugete rectificate - 2020